تشریح اهداف بنیاد راه آسمان برای سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان

تشریح اهداف بنیاد راه آسمان برای سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان در مراسم تجلیل از سعید سعدالدین؛ سردفتر پیشکسوت که با حضور سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان برگزار [...]

تشریح اهداف بنیاد راه آسمان برای سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان

در مراسم تجلیل از سعید سعدالدین؛ سردفتر پیشکسوت که با حضور سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان برگزار شد، اهداف بنیاد راه آسمان توسط مدیرعامل این بنیاد؛ آقای صدیقی تشریح گردید.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای