برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از سرطان در کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شاهرود ویژه آقایان

برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از سرطان در کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شاهرود ویژه آقایان در این کارگاه که ۳۰ نفر از آقایان شرکت کرده بودند دکتر محمدی عوامل بروز [...]

برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از سرطان در کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شاهرود ویژه آقایان

در این کارگاه که ۳۰ نفر از آقایان شرکت کرده بودند دکتر محمدی عوامل بروز و راههای پیشگیری از سرطان را تشریح کرد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان