برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از سرطان در کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شاهرود

برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از سرطان در کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شاهرود در این کارگاه که ۴۰نفر از بانوان شرکت کرده بودند دکتر محمدی عوامل بروز و راههای پیشگیری [...]

برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از سرطان در کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شاهرود

در این کارگاه که ۴۰نفر از بانوان شرکت کرده بودند دکتر محمدی عوامل بروز و راههای پیشگیری از سرطان را تشریح کرد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان