کارگاه آموزشی پیشگیری از سرطان در اداره ی جهاد کشاورزی شاهرود

کارگاه آموزشی پیشگیری از سرطان در اداره ی جهاد کشاورزی شاهرود در این جلسه که با حضور ۳۰ نفر از کارکنان این اداره در شاهرود برگزار شد دکتر محمدی درخصوص [...]

کارگاه آموزشی پیشگیری از سرطان در اداره ی جهاد کشاورزی شاهرود

در این جلسه که با حضور ۳۰ نفر از کارکنان این اداره در شاهرود برگزار شد دکتر محمدی درخصوص عوامل بروز و روشهای پیشگیری از سرطان مطالبی بیان کردند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان