آموزش پیشگیری از سرطان در کتابخانه ی مرکزی سمنان

آموزش پیشگیری از سرطان در کتابخانه ی مرکزی سمنان در این کارگاه آموزشی ۳۵ نفر از کارکنان اداره کل کتابخانه های استان، مرکزی سمنان و سرخه راهکارهای پیشگیری از سرطانهای [...]

آموزش پیشگیری از سرطان در کتابخانه ی مرکزی سمنان

در این کارگاه آموزشی ۳۵ نفر از کارکنان اداره کل کتابخانه های استان، مرکزی سمنان و سرخه راهکارهای پیشگیری از سرطانهای شایع، کنترل استرس و تمرین هایی برای آرامش بخشی (ریلکسیشن) را فرا گرفتند.
دکتر معانی و خانم قدیری روانشناس بنیاد راه آسمان مدرسان این کارگاه بودند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان