آموزش پیشگیری از سرطان در کتابخانه ی مرکزی سمنان

آموزش پیشگیری از سرطان در کتابخانه ی مرکزی سمنان در این کارگاه آموزشی ۳۵ نفر از کارکنان اداره کل کتابخانه های استان، مرکزی سمنان و سرخه راهکارهای پیشگیری از سرطانهای [...]

آموزش پیشگیری از سرطان در کتابخانه ی مرکزی سمنان

در این کارگاه آموزشی ۳۵ نفر از کارکنان اداره کل کتابخانه های استان، مرکزی سمنان و سرخه راهکارهای پیشگیری از سرطانهای شایع، کنترل استرس و تمرین هایی برای آرامش بخشی (ریلکسیشن) را فرا گرفتند.
دکتر معانی و خانم قدیری روانشناس بنیاد راه آسمان مدرسان این کارگاه بودند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای