برگزاری کارگاه آموزشی در بنیاد شهید استان

برگزاری کارگاه آموزشی در بنیاد شهید استان آلودگی های محیطی، تغذیه ی سالم، سرطان و راههای پیشگیری از آن، بهداشت روان از موضوعات این کارگاه بود که توسط دکتر دوستمحمدی [...]

برگزاری کارگاه آموزشی در بنیاد شهید استان

آلودگی های محیطی، تغذیه ی سالم، سرطان و راههای پیشگیری از آن، بهداشت روان از موضوعات این کارگاه بود که توسط دکتر دوستمحمدی و کارشناس روانشناسی علیمحمدی مدرسان افتخاری بنیاد راه آسمان مطرح شد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان