برگزاری کارگاه آموزشی در بنیاد شهید استان

برگزاری کارگاه آموزشی در بنیاد شهید استان آلودگی های محیطی، تغذیه ی سالم، سرطان و راههای پیشگیری از آن، بهداشت روان از موضوعات این کارگاه بود که توسط دکتر دوستمحمدی [...]

برگزاری کارگاه آموزشی در بنیاد شهید استان

آلودگی های محیطی، تغذیه ی سالم، سرطان و راههای پیشگیری از آن، بهداشت روان از موضوعات این کارگاه بود که توسط دکتر دوستمحمدی و کارشناس روانشناسی علیمحمدی مدرسان افتخاری بنیاد راه آسمان مطرح شد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای