عملکردکمیته آموزش و پیشگیری بنیاد راه آسمان در سه ماهه ی نخست امسال

عملکردکمیته آموزش و پیشگیری بنیاد راه آسمان در سه ماهه ی نخست امسال بر اساس گزارش خانم اعتمادی مسئول کمیته آموزش و پیشگیری “راه آسمان” در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی [...]

عملکردکمیته آموزش و پیشگیری بنیاد راه آسمان در سه ماهه ی نخست امسال

بر اساس گزارش خانم اعتمادی مسئول کمیته آموزش و پیشگیری “راه آسمان” در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی پیشگیری از سرطان از فروردین تا پایان خرداد امسال ۱۴۰۶ نفر در حوزه های دانش آموزی، بانوان خانه دار و کارمندان ادارت دولتی و شرکتها و بازنشستگان استان آموزش دیدند.
همچنین در این مدت ۵۳۲۵ جزوه ی آموزشی (پمفلت) نیز تهیه و توزیع شده است.
تحرک و تندرستی، تغذیه سالم، اصول معاینات ابتدایی برای کمک به تشخیص به موقع بیماری و کنترل استرس از جمله مباحث مطرح شده در این کلاسهای آموزشی بوده است.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان