” گزارش عملکرد مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان درسه ماهه ی نخست امسال”

” گزارش عملکرد مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان درسه ماهه ی نخست امسال” در سه ماه نخست سال جاری ۸۴۵ مورد اسکن و ید درمانی در مرکز پزشکی هسته [...]

” گزارش عملکرد مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان درسه ماهه ی نخست امسال”

در سه ماه نخست سال جاری ۸۴۵ مورد اسکن و ید درمانی در مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان انجام شد‌
در این مرکز خدمات برای بیماران سرطانی رایگان و برای سایر بیماران هم خدمات براساس تعرفه ی دولتی و پوشش کامل بیمه ای است.
این مرکز واقع در بلوار ۱۷ شهریور سمنان همه روزه به غیر از تعطیلات از ساعت ۷:۳۰تا ۱۵ به مراجعه کنندگان خدمات ارائه میدهد.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای