کارگاه آموزش پیشگیری از سرطان در فرمانداری شهرستان سمنان‌

کارگاه آموزش پیشگیری از سرطان در فرمانداری شهرستان سمنان‌ علائم و راههای پیشگیری از سرطان های شایع‌،آموزش کاهش استرس، ارائه ی معرفی نامه برای انجام آزمایش پروستات از برنامه های [...]

کارگاه آموزش پیشگیری از سرطان در فرمانداری شهرستان سمنان‌

علائم و راههای پیشگیری از سرطان های شایع‌،آموزش کاهش استرس، ارائه ی معرفی نامه برای انجام آزمایش پروستات از برنامه های این کارگاه آموزشی با حضور خانم دکتر اقوامی و خانم سواد کوهی بود.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای