بازدید خیرین دامغان از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان

بازدید خیرین دامغان از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان در این بازدید چگونگی مراحل تأسیس و راه اندازی این مرکز برای خیرین دامغان تشریح شد که مورد استقبال بازدیدکنندگان [...]

بازدید خیرین دامغان از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان

در این بازدید چگونگی مراحل تأسیس و راه اندازی این مرکز برای خیرین دامغان تشریح شد که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای