استقرار میز خدمت در مرکز پزشکی هسته ای

استقرار میز خدمت در مرکز پزشکی هسته ای اطلاع از میزان رضایت مراجعه کنندگان و دریافت پیشنهاد و نظرات آنان جهت ارتقای خدمات مرکز و نام نویسی از علاقمندان به [...]

استقرار میز خدمت در مرکز پزشکی هسته ای

اطلاع از میزان رضایت مراجعه کنندگان و دریافت پیشنهاد و نظرات آنان جهت ارتقای خدمات مرکز و نام نویسی از علاقمندان به همکاری با بنیاد نیکوکاران راه آسمان از اهداف این میز خدمت است.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای