آموزش پیشگیری از سرطان از طریق ویدئو کنفرانس

آموزش پیشگیری از سرطان از طریق ویدئو کنفرانس مدرسان افتخاری بنیاد نیکوکاران راه آسمان با حضور در اداره گاز شهرستان سمنان به کارکنان این اداره راههای پیشگیری از ابتلا به [...]

آموزش پیشگیری از سرطان از طریق ویدئو کنفرانس

مدرسان افتخاری بنیاد نیکوکاران راه آسمان با حضور در اداره گاز شهرستان سمنان به کارکنان این اداره راههای پیشگیری از ابتلا به سرطان را آموزش دادند.
این آموزشها همزمان از طریق ویدئو کنفرانس به کارکنان ادارات گاز دیگر شهرستانهای استان سمنان هم ارائه شد.
کنترل فشار خون در راستای کمپین ملی فشار خون و غربالگری سرطان پستان دیگر برنامه ی آموزشی در اداره گاز سمنان بود که توسط دکتر علی نیا و خانم اعتمادی انجام شد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای