برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای کارکنان شرکت کندر ۱۳۹۸/۲/۲۹

برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای کارکنان شرکت کندر ۱۳۹۸/۲/۲۹ ۶۰ نفر از کارکنان شرکت کندر سمنان در کلاس آموزشی ضمن آشنایی با سرطانهای شایع ، راههای پیشگیری از این [...]

برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای کارکنان شرکت کندر ۱۳۹۸/۲/۲۹

۶۰ نفر از کارکنان شرکت کندر سمنان در کلاس آموزشی ضمن آشنایی با سرطانهای شایع ، راههای پیشگیری از این بیماریها را فرا گرفتند.
آشنایی با مرکز پزشکی هسته ای و معاینه پستان بانوان دیگر برنامه های این جلسه ی آموزشی بود که با حضور خانم دکتر علی نیا و خانم اعتمادی انجام شد.

” روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان