تشکیل کلاس آموزشی پیشگیری از سرطان ویژه ی کارکنان شرکت توزیع برق استان

تشکیل کلاس آموزشی پیشگیری از سرطان ویژه ی کارکنان شرکت توزیع برق استان آشنایی با انواع سرطان بخصوص سرطان پستان ،تغذیه ی سالم ،آرامش روح و روان و تاثیر این [...]

تشکیل کلاس آموزشی پیشگیری از سرطان ویژه ی کارکنان شرکت توزیع برق استان

آشنایی با انواع سرطان بخصوص سرطان پستان ،تغذیه ی سالم ،آرامش روح و روان و تاثیر این دو در پیشگیری از سرطان از موضوعات این کلاس آموزشی بود که توسط خانمها دکتر اقوامی، حقیقت و اعتمادی به حاضران آموزش داده شد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان