آموزش پیشگیری از سرطان به کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان

آموزش پیشگیری از سرطان به کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان در این جلسه ی آموزشی کارکنان این سازمان با اهداف موسسه ی نیکوکاران راه آسمان، نقش موثر کارشناسان جهاد کشاورزی [...]

آموزش پیشگیری از سرطان به کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان

در این جلسه ی آموزشی کارکنان این سازمان با اهداف موسسه ی نیکوکاران راه آسمان، نقش موثر کارشناسان جهاد کشاورزی در حفظ سلامت تغذیه ی مردم، راههای جلوگیری از ابتلا به سرطان و سلامت در محیط کار آشنا شدند.
آقای اعتمادی رئیس هیات مدیره، خانمها دکتر علی نیا مقدم و علیمحمدی روانشناس موسسه ی راه آسمان مدرسان افتخاری این جلسه ی آموزشی بودند.

” روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان