تشکیل اولین کلاس آموزشی موسسه ی نیکوکاران راه آسمان در مجتمع آموزشی پسرانه ی رفاه…

تشکیل اولین کلاس آموزشی موسسه ی نیکوکاران راه آسمان در مجتمع آموزشی پسرانه ی رفاه سمنان در سال ۹۸ ۲۹۵دانش آموز پسر پایه های هفتم تا یازدهم با شرکت در [...]

تشکیل اولین کلاس آموزشی موسسه ی نیکوکاران راه آسمان در مجتمع آموزشی پسرانه ی رفاه سمنان در سال ۹۸

۲۹۵دانش آموز پسر پایه های هفتم تا یازدهم با شرکت در این کلاس ضمن آشنایی با مزایای تغذیه ی سالم و ورزش در پیشگیری از سرطان با مضرات استعمال دخانیات توسط دکتر علی نیا مقدم آشنا شدند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان