توزیع لوازم تحریر اهدایی راه آسمان بین عزیزان گرفتار در بحران سیل کالپوش

توزیع لوازم تحریر اهدایی راه آسمان بین عزیزان گرفتار در بحران سیل کالپوش تیم پزشکی و فرهنگی اعزامی از سمنان به مناطق سیل زده کالپوش، خدمات پزشکی، حمایتی و فرهنگی [...]

توزیع لوازم تحریر اهدایی راه آسمان بین عزیزان گرفتار در بحران سیل کالپوش

تیم پزشکی و فرهنگی اعزامی از سمنان به مناطق سیل زده کالپوش، خدمات پزشکی، حمایتی و فرهنگی گسترده ای به هم استانی های عزیز روستاهای کالپوش ارایه کردند که مورد اسقبال چشمگیر قرار گرفت. در این برنامه خیرخواهانه ضمن اجرای برنامه های فرهنگی برای کودکان و دانش آموزان، لوازم تحریر و هدایای ناقابل موسسه راه آسمان بین این عزیزان توزیع شد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای