هماهنگی و هم افزایی بیشتر کمیته هادر سال ۹۸

هماهنگی و هم افزایی بیشتر کمیته هادر سال ۹۸ کمیته ی توسعه ی راهبردهای موسسه ی نیکوکاران راه آسمان هم نخستین جلسه ی خود در سال جدید را برگزار کرد. [...]

هماهنگی و هم افزایی بیشتر کمیته هادر سال ۹۸

کمیته ی توسعه ی راهبردهای موسسه ی نیکوکاران راه آسمان هم نخستین جلسه ی خود در سال جدید را برگزار کرد.
این جلسه با حضور آقای صدیقی مدیر عامل موسسه تشکیل و برتشریح اهداف استراتژیک موسسه و ابلاغ به کمیته ها جهت برنامه ریزی یکپارچه و هماهنگی بیشتر برای سرعت بخشیدن به هدف نهایی تاکید گردید.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان