هماهنگی و هم افزایی بیشتر کمیته هادر سال ۹۸

هماهنگی و هم افزایی بیشتر کمیته هادر سال ۹۸ کمیته ی توسعه ی راهبردهای موسسه ی نیکوکاران راه آسمان هم نخستین جلسه ی خود در سال جدید را برگزار کرد. [...]

هماهنگی و هم افزایی بیشتر کمیته هادر سال ۹۸

کمیته ی توسعه ی راهبردهای موسسه ی نیکوکاران راه آسمان هم نخستین جلسه ی خود در سال جدید را برگزار کرد.
این جلسه با حضور آقای صدیقی مدیر عامل موسسه تشکیل و برتشریح اهداف استراتژیک موسسه و ابلاغ به کمیته ها جهت برنامه ریزی یکپارچه و هماهنگی بیشتر برای سرعت بخشیدن به هدف نهایی تاکید گردید.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای