سال جدید ، مدیر جدید…

سال جدید ، مدیر جدید… در نخستین جلسه ی کمیته مدیریت توسعه ی مشارکتهای موسسه ی نیکوکاران راه آسمان مدیر جدید این کمیته معرفی شد. آقای صدیقی مدیرعامل موسسه با [...]

سال جدید ، مدیر جدید…

در نخستین جلسه ی کمیته مدیریت توسعه ی مشارکتهای موسسه ی نیکوکاران راه آسمان مدیر جدید این کمیته معرفی شد.
آقای صدیقی مدیرعامل موسسه با تقدیر از زحمات آقای علی اکبر صیاد جو مدیر پیشین ، دکتر محمد علی شریعت را با حفظ سمت بعنوان مدیر جدید کمیته معرفی کرد.
آقای صیاد جو هم از همکاری اعضای کمیته در طول مدیریتشان در این پست قدر دانی نمود.
دکتر شریعت در حال حاضر مدیریت کمیته ی توسعه ی راهبردهای موسسه ی نیکوکاران راه آسمان را نیز برعهده دارند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای