“بانوی دامغانی ارزشمند ترین یادگار همسر مرحومش را به راه آسمان هدیه کرد”

“بانوی دامغانی ارزشمند ترین یادگار همسر مرحومش را به راه آسمان هدیه کرد” این بانوی بزرگوار حلقه ی ازدواجش را برای کمک به بیماران مبتلا به سرطان اهدا نمود. بانوی [...]

“بانوی دامغانی ارزشمند ترین یادگار همسر مرحومش را به راه آسمان هدیه کرد”

این بانوی بزرگوار حلقه ی ازدواجش را برای کمک به بیماران مبتلا به سرطان اهدا نمود.
بانوی خیر در این باره گفت: این تنها یادگار آن مرحوم بود که حق دخل و تصرف در آن را داشتم و برای شادی روح همسرم تصمیم به این کار خداپسندانه گرفتم.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان