“بانوی دامغانی ارزشمند ترین یادگار همسر مرحومش را به راه آسمان هدیه کرد”

“بانوی دامغانی ارزشمند ترین یادگار همسر مرحومش را به راه آسمان هدیه کرد” این بانوی بزرگوار حلقه ی ازدواجش را برای کمک به بیماران مبتلا به سرطان اهدا نمود. بانوی [...]

“بانوی دامغانی ارزشمند ترین یادگار همسر مرحومش را به راه آسمان هدیه کرد”

این بانوی بزرگوار حلقه ی ازدواجش را برای کمک به بیماران مبتلا به سرطان اهدا نمود.
بانوی خیر در این باره گفت: این تنها یادگار آن مرحوم بود که حق دخل و تصرف در آن را داشتم و برای شادی روح همسرم تصمیم به این کار خداپسندانه گرفتم.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای