“اسکان مسافرین نوروزی در مؤسسه نیکوکاران راه آسمان”

“اسکان مسافرین نوروزی در مؤسسه نیکوکاران راه آسمان” در بحران سیل اخیر و در راستای همدلی و مشارکت مردمی، تعدادی از مسافرین و زائرین محترم، در واحد قلّک راه آسمان [...]

“اسکان مسافرین نوروزی در مؤسسه نیکوکاران راه آسمان”

در بحران سیل اخیر و در راستای همدلی و مشارکت مردمی، تعدادی از مسافرین و زائرین محترم، در واحد قلّک راه آسمان و دفتر اصلی موسسه اسکان یافتند.
برای بانیان این بنای خیر، حاج آقا محمّدخانی و حاجیه خانم طنانی آرزوی سلامتی داریم.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان