“شرکت بانوان دامغان در کلاس آموزش پیشگیری از سرطان”

“شرکت بانوان دامغان در کلاس آموزش پیشگیری از سرطان” در این کلاس اموزشی که به همت موسسه ی نیکو کاران راه آسمان برگزار شد بانوان ادارات مختلف دامغان با راههای [...]

“شرکت بانوان دامغان در کلاس آموزش پیشگیری از سرطان”

در این کلاس اموزشی که به همت موسسه ی نیکو کاران راه آسمان برگزار شد بانوان ادارات مختلف دامغان با راههای پیشگیری از سرطان پستان آشنا شدند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان