خانم دکتر علی نیا : سرطان پستان مختص بانوان نیست بلکه در بانوان شایع تر…

خانم دکتر علی نیا : سرطان پستان مختص بانوان نیست بلکه در بانوان شایع تر و در آقایان وخیم تر است ۱۳۹۷/۱۱/۷ جلسه آموزشی راه آسمان صبح هفتم بهمن ماه [...]

خانم دکتر علی نیا : سرطان پستان مختص بانوان نیست بلکه در بانوان شایع تر و در آقایان وخیم تر است ۱۳۹۷/۱۱/۷

جلسه آموزشی راه آسمان صبح هفتم بهمن ماه در مدرسه پسرانه تلاش با حضور اولیاء دانش آموزان این مدرسه برگزار شد .
ابتدا خانم اعتمادی ؛ دبیر کمیته آموزش و پیشگیری ضمن معرفی راه آسمان ، روند فعالیت آن را بیان کرد .
سپس خانم سواد کوهی ؛ ماما و روانشناس بالینی راه آسمان به مدیریت و کنترل استرس بخصوص نحوه برخورد برای کاهش استرس فرزندان پرداخت .
همچنین خانم دکتر علی نیا ؛ مدرس افتخاری راه آسمان سرطان های شایع در ایران : روده بزرگ ، معده ، پوست و پستان را تشریح کرد . ایشان تأکید کردند که سرطان پستان مختص بانوان نیست بلکه در بانوان شایع تر و در آقایان وخیم تر است .
در این جلسه حدود۴۰ نفر حضور داشتند .

” روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای