مدرسین راه آسمان در دبستان پسرانه بعثت ۱۳۹۷/۱۱/۱

مدرسین راه آسمان در دبستان پسرانه بعثت ۱۳۹۷/۱۱/۱ به منظور درخواست آموزش و پرورش برای برگزاری جلسات آموزشی راه آسمان ، جلسه ای برای اولیاء دانش آموزان مدرسه پسرانه بعثت [...]

مدرسین راه آسمان در دبستان پسرانه بعثت ۱۳۹۷/۱۱/۱

به منظور درخواست آموزش و پرورش برای برگزاری جلسات آموزشی راه آسمان ، جلسه ای برای اولیاء دانش آموزان مدرسه پسرانه بعثت در اول بهمن ماه برگزار شد .
جلسه با خواندن قرآن و سرودی توسط دانش آموزان این مدرسه آغاز شد .
ابتدا خانم اعتمادی ؛ دبیر کمیته آموزش و پیشگیری به معرفی راه آسمان ، دستاوردها و اهداف آن پرداخت .
سپس خانم دکتر علی نیا ؛ مدرس افتخاری راه آسمان عوامل ایجاد کننده سرطان و توصیه های ضد سرطانی را بیان کرد .
همچنین خانم علیمحمدی ؛ روانشناس افتخاری راه آسمان کنترل و مدیریت استرس و سلامت روان را تشریح کرد .
در این جلسه حدود ۵۵ نفر حضور داشتند .

” روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای