برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در موسسه جامعه القرآن خواهران استان سمنان ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در موسسه جامعه القرآن خواهران استان سمنان ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ در ادامه جلسات آموزشی راه آسمان ، عصر امروز جلسه ای در موسسه جامعه القرآن خواهران استان [...]

برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در موسسه جامعه القرآن خواهران استان سمنان ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

در ادامه جلسات آموزشی راه آسمان ، عصر امروز جلسه ای در موسسه جامعه القرآن خواهران استان سمنان برگزار شد .
ابتدا خانم عبدالهیان از خیرین راه آسمان روایاتی از کار خیر و انفاق را بیان کرد .
در این جلسه خانم گرزالدین از روابط عمومی موسسه، راه آسمان و اهداف آموزشی آن را بیان کرد .
در ادامه خانم دکتر ذوالفقاریان ؛ مدرس افتخاری راه آسمان به آموزش تغذیه سالم برای پیشگیری از سرطان پرداخت .
سپس خانم قدیری ؛ روانشناس افتخاری موسسه نکاتی از کنترل استرس و مهارت نه گفتن را تشریح کرد .
در این جلسه حدود ۶۵ نفر از دانش آموزان جامعه القران حضور داشتند .

” روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای