حضور مدرسان افتخاری راه آسمان در کارخانه چاپ حریر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

حضور مدرسان افتخاری راه آسمان در کارخانه چاپ حریر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ به منظور ترویج آگاهی عمومی پیشگیری از سرطان ، تغذیه سالم و تحرک بدنی جلسه آموزشی در کارخانه رنگرزی و [...]

حضور مدرسان افتخاری راه آسمان در کارخانه چاپ حریر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

به منظور ترویج آگاهی عمومی پیشگیری از سرطان ، تغذیه سالم و تحرک بدنی جلسه آموزشی در کارخانه رنگرزی و چاپ حریر برگزار شد .
ابتدا خانم اعتمادی ؛ دبیر کمیته آموزش و پیشگیری ، ضمن معرفی راه آسمان و فعالیت های آن تا کنون به اهداف راه آسمان نیز پرداخت .
در ادامه خانم دکتر علی نیا ؛ مدرس افتخاری راه آسمان سرطان های شایع در ایران را تشریح و راههای پیشگیری از آن را بیان کرد .
آموزش و معاینه پستان نیز توسط ماما های افتخاری راه آسمان ، خانم ها ابراهیمی و اعتمادی انجام شد .
در این جلسه ۱۲ نفر حضور داشتند .

” روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای