برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل اداره انتقال خون ۹۷/۱۰/۱۱

برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل اداره انتقال خون ۹۷/۱۰/۱۱ در ادامه جلسات آموزشی راه آسمان ، این بار جلسه ای برای پرسنل اداره انتقال خون برگزار شد . [...]

برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل اداره انتقال خون ۹۷/۱۰/۱۱

در ادامه جلسات آموزشی راه آسمان ، این بار جلسه ای برای پرسنل اداره انتقال خون برگزار شد .
در ابتدا خانم اعتمادی ؛ دبیر کمیته آموزش و پیشگیری به معرفی راه آسمان و اهداف آن پرداخت .
خانم دکتر علی نیا ؛ مدرس افتخاری راه آسمان ضمن بیان عوامل ایجاد کننده سرطان و راههای پیشگیری از آن ، به عوامل ضد سرطانی اشاره کرد .
سپس خانم عبداللهی ؛ روانشناس و مدرس افتخاری راه آسمان ، بهداشت روان و مدیریت استرس شغلی را بیان کرد .
در این جلسه حدود ۶۰ نفر حضور داشتند .

” روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای