تشکیل اولین جلسه کارگروه مشترک کمیته آموزش و پیشگیری راه آسمان با معاونین و مدیران…

تشکیل اولین جلسه کارگروه مشترک کمیته آموزش و پیشگیری راه آسمان با معاونین و مدیران محترم اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان ۱۳۹۷/۹/۲۸ پیرو مذاکرات و موافقت مدیرکل محترم [...]

تشکیل اولین جلسه کارگروه مشترک کمیته آموزش و پیشگیری راه آسمان با معاونین و مدیران محترم اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان ۱۳۹۷/۹/۲۸

پیرو مذاکرات و موافقت مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان سمنان در خصوص تفاهم نامه همکاری آموزشی ، جلسه ای با حضور مدیرعامل و مسئولین کمیته آموزش و پیشگیری راه آسمان با مدیران و معاونین محترم آموزش و پرورش استان سمنان برگزار شد .
در این جلسه ضمن بررسی زمینه همکاری های آموزشی و فعالیت های پیشگیرانه ، اعلام آمادگی برای همکاری های همه جانبه ،مقرر شد در قالب کمیته تخصصی و پیشگیری ، جلسات منظم کارشناسی تشکیل شود .

” روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای