نشست صمیمانه راه آسمان با حامیان فرهنگی و هنری ۱۳۹۷/۹/۲۱

نشست صمیمانه راه آسمان با حامیان فرهنگی و هنری ۱۳۹۷/۹/۲۱ جلسه ای با حضور حامیان هنری دومین نشست نیک اندیشان برگزار شد . در این جلسه ضمن برنامه ریزی و [...]

نشست صمیمانه راه آسمان با حامیان فرهنگی و هنری ۱۳۹۷/۹/۲۱

جلسه ای با حضور حامیان هنری دومین نشست نیک اندیشان برگزار شد .
در این جلسه ضمن برنامه ریزی و تعیین برنامه های فرهنگی و هنری آتی ،آقای صدیقی مدیر عامل راه آسمان از حامیان فرهیخته راه آسمان به سبب حضور ارزشمند و تاثیر گذار در دومین نشست نیک اندیشان تجلیل و تقدیر نمودند.

” روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای