بازدید مدیرعامل و مسئولین کمیته های راه آسمان از مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا…

بازدید مدیرعامل و مسئولین کمیته های راه آسمان از مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ( محک ) ۹۷/۹/۲۶ در تاریخ بیست و شش آذر ماه به منظور [...]

بازدید مدیرعامل و مسئولین کمیته های راه آسمان از مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ( محک ) ۹۷/۹/۲۶

در تاریخ بیست و شش آذر ماه به منظور همکاری و تعامل همه جانبه در زمینه مبارزه با سرطان و حمایت از بیماران مبتلا ، همچنین بهره مندی از تجربیات موفق ” محک ” و گسترش همکاری های فی مابین ، مدیریت و مسئولین کمیته های راه آسمان در این مؤسسه حضور یافتند .

” روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای