دکتر دانایی ؛ فرماندار شهرستان سمنان در بازدید از غرفه راه آسمان در اولین مجمع…

دکتر دانایی ؛ فرماندار شهرستان سمنان در بازدید از غرفه راه آسمان در اولین مجمع سلامت : راه آسمان راهی پرافتخار… صبح بیست آذر ماه ، اولین مجمع سلامت شهرستان [...]

دکتر دانایی ؛ فرماندار شهرستان سمنان در بازدید از غرفه راه آسمان در اولین مجمع سلامت : راه آسمان راهی پرافتخار…

صبح بیست آذر ماه ، اولین مجمع سلامت شهرستان سمنان در سالن رازی برگزار شد .
در این مجمع دکتر دانایی ضمن بازدید از غرفه راه آسمان به آشنایی با این موسسه و دستگاه پیشرفته مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان اشاره کرد و گفت : راه آسمان راهی پر افتخار است .

“روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای