ایدز و ارتباط آن با سرطان

ایدز و ارتباط آن با سرطان جلسه ی آموزشی راه آسمان در دانشکده علوم پایه دانشگاه سمنان در دوازدهمین روز از ماه آذر با محتوا ایدز و ارتباط آن با [...]

ایدز و ارتباط آن با سرطان

جلسه ی آموزشی راه آسمان در دانشکده علوم پایه دانشگاه سمنان در دوازدهمین روز از ماه آذر با محتوا ایدز و ارتباط آن با سرطان ، توسط خانم دکتر ذوالفقاریان ؛ مدرس افتخاری راه آسمان برگزار شد .
در این جلسه خانم دکتر ذوالفقاربان ضمن ارتباط ایدز با سرطان به بیماری های غیر واگیر اشاره کرد .
در این جلسه ۳۰نفر از دانشجویان حضور داشتند .

” روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای