استاد بهزاد فراهانی در دومین نشست نیک اندیشان : راه آسمان راهی برای آموزش انسانیّت…

استاد بهزاد فراهانی در دومین نشست نیک اندیشان : راه آسمان راهی برای آموزش انسانیّت… در این نشست استاد بهزاد فراهانی در ارتباط با راه آسمان گفت : راه آسمان [...]

استاد بهزاد فراهانی در دومین نشست نیک اندیشان : راه آسمان راهی برای آموزش انسانیّت

در این نشست استاد بهزاد فراهانی در ارتباط با راه آسمان گفت : راه آسمان راهی زیباست به عنوان اینکه از این راه ، ما ارجمندی های زیبا را می فرستیم برای روز حشر… .
ایشان ضمن بازدید از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان بیان داشت : افتخار می کنم که چنین امکانات پزشکی مدرنی در یکی از استان های ما رخ نشان داده است .
ارزشمندی کار در این است که تجهیزاتی به همّت و توان مردم خریداری و آورده شده که در کشور کم نظیر است .
و در آخر با بیان زیبا از استاد در این همایش : با همه دلم ، با همه ارجمندی های میهنم آرزو می کنم در راهی که پیش گرفته اید ، ” راه آسمان ” سرافراز باشید .

” روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان