کارکنان اداره پست استان سمنان : راه آسمان راه متفاوت مهربانی …

برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان در اداره پست استان سمنان ۱۳۹۷/۹/۶ ظهر امروز، دبیر کمیته آموزش و پیشگیری راه آسمان ، خانم اعتمادی میهمان اداره پست استان سمنان [...]

برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان در اداره پست استان سمنان ۱۳۹۷/۹/۶

ظهر امروز، دبیر کمیته آموزش و پیشگیری راه آسمان ، خانم اعتمادی میهمان اداره پست استان سمنان بود .
در این جلسه خانم اعتمادی ضمن ارائه مطالب آموزشی در ارتباط با سرطان پستان و سرطان رحم به معرفی راه آسمان پرداخت که کارکنان اداره پست اشاره نمودند که راه آسمان راه متفاوتی برای مهربانی است برخی کارکنان از همیاران قدیمی آسمانی بودند .
در آخر معاینه غربالگری نیز انجام شد .
در این جلسه ۱۰ نفر حضور داشتند .

” روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان