مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان میزبان رئیس جمعیت هلال احمر ۱۳۹۷/۸/۳۰

مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان میزبان رئیس جمعیت هلال احمر ۱۳۹۷/۸/۳۰ در تاریخ ۹۷/۸/۳۰ دکتر علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر کشور به اتفاق هیأت همراه از مرکز [...]

مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان میزبان رئیس جمعیت هلال احمر ۱۳۹۷/۸/۳۰

در تاریخ ۹۷/۸/۳۰ دکتر علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر کشور به اتفاق هیأت همراه از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان بازدید نمودند.
ایشان از این همگرایی ظرفیت ها که منجر به تأسیس مرکز پیشرفته تشخیصی با این کیفیت گردیده تقدیر کردند.

” روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان