برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان در اداره ورزش ۱۳۹۷/۸/۲۷

برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان در اداره ورزش ۱۳۹۷/۸/۲۷ در ادامه جلسات آموزش و پیشگیری ، مدرسان افتخاری راه آسمان میهمان اداره ورزش و جوانان استان سمنان بودند [...]

برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان در اداره ورزش ۱۳۹۷/۸/۲۷

در ادامه جلسات آموزش و پیشگیری ، مدرسان افتخاری راه آسمان میهمان اداره ورزش و جوانان استان سمنان بودند .
در ابتدا آقای دکتر اعتمادی رییس هیئت مدیره به معرفی راه آسمان و اهداف آن پرداختند .
در ادامه آقای دکتر ناصر رهبر ؛ مدرس افتخاری موسسه، عوامل ایجاد کننده سرطان و راههای پیشگیری از آن را بیان فرمودند.
سپس خانم علیمحمدی ؛ روانشناس راه آسمان در موردکاهش استرس و بهداشت روان مطالبی ارائه کردند.
در این جلسه حدود ۴۰ نفر حضور داشتند .

“روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان