برگزاری جلسه آموزشی در سالن ابن سینای مرکز پزشکی هسته راه آسمان ۱۳۹۷/۸/۲۶

برگزاری جلسه آموزشی در سالن ابن سینای مرکز پزشکی هسته راه آسمان ۱۳۹۷/۸/۲۶ در عصر دیروز جلسه آموزشی برای پرسنل بانک های کار آفرین و رسالت در سالن ابن سینای [...]

برگزاری جلسه آموزشی در سالن ابن سینای مرکز پزشکی هسته راه آسمان ۱۳۹۷/۸/۲۶

در عصر دیروز جلسه آموزشی برای پرسنل بانک های کار آفرین و رسالت در سالن ابن سینای مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان برگزار شد .
در ابتدای این جلسه خانم اعتمادی ، دبیر کمیته آموزش و پیشگیری راه آسمان به معرفی موسسه و اهداف آن پرداخت .
در ادامه خانم ذوالفقاریان ،روانشناس و مدرس افتخاری راه آسمان، راههای کاهش استرس و بهداشت روان را بیان کرد .
سپس خانم دکتر ذوالفقاری دیگر مدرس افتخاری موسسه در مورد تغذیه سالم و نقش آن در پیشگیری از سرطان ،آموزش های موثری را ارائه نمودند.
در این جلسه ضمن توزیع پمفلت های آموزشی ،قلک های رومیزی نیز توسط مدیر کمیته قلک ؛ آقای وفا در اختیار دواطلبین قرار گرفت .
در این جلسه حدود ۲۵ نفر حضور داشتند .

” روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان