برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان پستان در خوابگاه دخترانه فرزانگان دانشگاه سمنان

برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان پستان در خوابگاه دخترانه فرزانگان دانشگاه سمنان در راستای آموزش و پیشگیری از سرطان پستان ، مدرسان افتخاری راه آسمان در بیستمین روز [...]

برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان پستان در خوابگاه دخترانه فرزانگان دانشگاه سمنان

در راستای آموزش و پیشگیری از سرطان پستان ، مدرسان افتخاری راه آسمان در بیستمین روز از ماه آبان ، میهمان دانشجویان دانشگاه سمنان بودند .
در ابتدای جلسه خانم اعتمادی ، مدرس افتخاری راه آسمان ضمن معرفی و اهداف مؤسسه به علائم سرطان پستان و پیشگیری از آن پرداخت .
در ادامه با همکاری دیگر مدرسان افتخاری راه آسمان ؛ خانم ساغرچی و خانم ابراهیمی تعدادی از دانشجویان جهت غربالگری پستان معاینه شدند .
در این جلسه حدود ۲۰ نفر از دانشجویان حضور داشتند .

“روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان