آموزش پیشگیری از سرطان پستان برای معلمان مدرسه ابتدایی و دبیرستان سما توسط مدرس افتخاری…

آموزش پیشگیری از سرطان پستان برای معلمان مدرسه ابتدایی و دبیرستان سما توسط مدرس افتخاری راه آسمان ۱۳۹۷/۷/۲۵ در راستای آموزش و پیشگیری از سرطان در بیست و پنجمین روز [...]

آموزش پیشگیری از سرطان پستان برای معلمان مدرسه ابتدایی و دبیرستان سما توسط مدرس افتخاری راه آسمان ۱۳۹۷/۷/۲۵

در راستای آموزش و پیشگیری از سرطان در بیست و پنجمین روز مهر مدرس افتخاری راه آسمان ، خانم دکتر علی نیا مقدم ، مهمان معلمان محترم مدرسه ابتدایی و دبیرستان سماء بود.
در ابتدای جلسه خانم دکتر علی نیا راه آسمان را معرفی و اهداف آن را بیان کرد .
در ادامه با توزیع پمفلت های آموزشی ، به راههای پیشگیری از سرطان و آموزش کانسر پستان پرداخت .
در این جلسه ۳۰ نفر حضور داشتند .

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان