برگزاری دومین جلسه آموزشی توسط راه آسمان در اداره ثبت اسناد۹۷/۷/۱۸

برگزاری دومین جلسه آموزشی توسط راه آسمان در اداره ثبت اسناد۹۷/۷/۱۸ در هجدمین روز از ماه مهر مدرسان افتخاری راه آسمان ، بار دیگر مهمان اداره ثبت اسناد استان سمنان [...]

برگزاری دومین جلسه آموزشی توسط راه آسمان در اداره ثبت اسناد۹۷/۷/۱۸

در هجدمین روز از ماه مهر مدرسان افتخاری راه آسمان ، بار دیگر مهمان اداره ثبت اسناد استان سمنان بود.
در ابتدا مدرس افتخاری راه آسمان خانم اعتمادی به معرفی راه آسمان و تشریح اهداف موسسه پرداخت.
در ادامه خانم دکتر علی نیا مدرس افتخاری راه آسمان آموزش هایی در ارتباط با سرطان های شایع و پیشگیری از آن با تغییر سبک زندگی گفت.
در این جلسه ۳۰ نفر از پرسنل حضور داشتند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان