برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان در جلسه قرآنی ۱۳۹۷/۷/۲۱

برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان در جلسه قرآنی ۱۳۹۷/۷/۲۱ جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان صبح دیروز در جلسه قرآنی توسط مدرس افتخاری راه آسمان ، خانم دکتر [...]

برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان در جلسه قرآنی ۱۳۹۷/۷/۲۱

جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان صبح دیروز در جلسه قرآنی توسط مدرس افتخاری راه آسمان ، خانم دکتر علی نیا برگزار شد .
در این جلسه خانم دکتر علی نیا ضمن معرفی راه آسمان و اهداف آن، آموزش های لازم در ارتباط با راه های پیشگیری از سرطان ، غربالگری و مراقبت های دوره ای بیان کرد .
در این جلسه ۳۰ نفر حضور داشتند .

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان