برگزاری جلسه آموزشی توسط خانم دکتر علی نیا در مدرسه دخترانه قدر ۹۷/۷/۱۶

برگزاری جلسه آموزشی توسط خانم دکتر علی نیا در مدرسه دخترانه قدر ۹۷/۷/۱۶ در شانزدهمین روز مهر خانم دکتر علی نیا ،مدرس افتخاری راه آسمان مهمان معلمان مدرسه دخترانه قدر [...]

برگزاری جلسه آموزشی توسط خانم دکتر علی نیا در مدرسه دخترانه قدر ۹۷/۷/۱۶

در شانزدهمین روز مهر خانم دکتر علی نیا ،مدرس افتخاری راه آسمان مهمان معلمان مدرسه دخترانه قدر بود.
در ابتدا خانم دکتر علی نیا به معرفی راه آسمان و اهداف آن پرداخت .
در ادامه ضمن توزیع پمفلت های آموزشی ، در خصوص سرطان های شایع و پیشگیری از آن آموزش های لازم را بیان کرد.

روابط عمومی راه آسمان

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان