جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان توسط راه آسمان در اداره ثبت اسناد ۹۷/۷/۱۶

جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان توسط راه آسمان در اداره ثبت اسناد ۹۷/۷/۱۶ در راستای جلسات آموزشی و پیشگیری از سرطان ، راه آسمان در شانزدهمین روز از ماه [...]

جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان توسط راه آسمان در اداره ثبت اسناد ۹۷/۷/۱۶

در راستای جلسات آموزشی و پیشگیری از سرطان ، راه آسمان در شانزدهمین روز از ماه مهر مهمان اداره ثبت اسناد بود.
در ابتدا مدیر عامل موسسه نیکوکاران راه آسمان ، آقای صدیقی به معرفی راه آسمان و تشریح اهداف موسسه پرداخت.
در ادامه نیز مدرس افتخاری راه آسمان ،خانم دکتر اقوامی آموزش هایی در ارتباط با علائم سرطان های شایع و پیشگیری از سرطان با تغییر سبک زندگی را بیان کرد.
در این جلسه ۵۰ نفر از پرسنل حضور داشتند.

” روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان