برگزاری جلسه آموزشی با مشارکت راه آسمان و درمانگاه شهید مطلبی در مسجد سید الشهدا…

برگزاری جلسه آموزشی با مشارکت راه آسمان و درمانگاه شهید مطلبی در مسجد سید الشهدا سمنان ۱۳۹۷/۷/۱۴ در ادامه برگزاری های جلسات آموزشی مدرس راه آسمان و همکاران درمانگاه شهید [...]

برگزاری جلسه آموزشی با مشارکت راه آسمان و درمانگاه شهید مطلبی در مسجد سید الشهدا سمنان ۱۳۹۷/۷/۱۴

در ادامه برگزاری های جلسات آموزشی مدرس راه آسمان و همکاران درمانگاه شهید مطلبی در صبح دیروز به معاینه و ویزیت افراد حاضر در مسجد سید الشهدا سمنان پرداختند .
در ادامه خانم دکتر علی نیا ، ضمن معرفی راه آسمان و توزیع پمفلت های آموزشی صحبت های لازم در ارتباط با راه های پیشگیری از بیماریهای قلبی ، دیابت و فشار خون بیان کرد.
در این جلسه ۱۸نفر حضور داشتند .

روابط عمومی راه آسمان

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان