برگزاری جلسه آموزشی توسط راه آسمان در مدرسه دخترانه نخبگان سمنان

برگزاری جلسه آموزشی توسط راه آسمان در مدرسه دخترانه نخبگان سمنان در ادامه برگزاری های جلسات آموزش و پیشگیری از سرطان و روز جهانی قلب، مدرس افتخاری راه آسمان در [...]

برگزاری جلسه آموزشی توسط راه آسمان در مدرسه دخترانه نخبگان سمنان
در ادامه برگزاری های جلسات آموزش و پیشگیری از سرطان و روز جهانی قلب، مدرس افتخاری راه آسمان در صبح دهمین روز ماه مهر مهمان دختران محصل مدرسه نخبگان سمنان بود .
در ابتدا خانم دکتر علی نیا آموزش های لازم را در ارتباط با قلب ، نقش تغذیه مناسب ، ورزش و تحرک بدنی ، مصرف ویتامین D و پرهیز از دخانیات در پیشگیری از سرطان بیان کرد .
همچنین در این جلسه آموزشی در مورد آغاز کمپین”من مراقب خانواده ام هستم”با توزیع پمفلت و بروشورهای سرطان پستان،صحبت های لازم انجام شد.
در این جلسه ۳۰۰ نفر دانش آموز و ۱۰ نفر از معلمان مدرسه حضور داشتند .

“روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان