افتتاح واحد کمیته جذب مشارکتها

جلسه کمیته جذب مشارکتها به تاریخ ۶شهریور در واحدجدیدبا حضور مدیر عامل موسسه جناب آقای صدیقی و اعضاء کمیته برگزار گردید. در این جلسه آقای پیرنیا یک واحد مسکونی را [...]

جلسه کمیته جذب مشارکتها به تاریخ ۶شهریور در واحدجدیدبا حضور مدیر عامل موسسه جناب آقای صدیقی و اعضاء کمیته برگزار گردید.
در این جلسه آقای پیرنیا یک واحد مسکونی را برای واحد بنر در اختیار موسسه راه آسمان گذاشتند .
“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان