ابقاء آقای احمد صدیقی به عنوان مدیر عامل موسسه راه آسمان

در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۵ هیات مدیره، به اتفاق آراء، آقای احمد صدیقی بنیانگذار راه آسمان برای مدت ۳ سال دیگر به عنوان مدیر عامل موسسه ابقاء شد.همچنین دکتر حسین اعتمادی [...]

در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۵ هیات مدیره، به اتفاق آراء، آقای احمد صدیقی بنیانگذار راه آسمان برای مدت ۳ سال دیگر به عنوان مدیر عامل موسسه ابقاء شد.همچنین دکتر حسین اعتمادی و مهندس ایمان بهرامی کماکان به عنوان رییس و نایب رییس هیات مدیره انتخاب شدند‌.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان