تقدیر هیات مدیره موسسه راه آسمان از عوامل تئاتر در سایه سار حقیقت

تقدیر هیات مدیره موسسه راه آسمان از عوامل تئاتر در سایه سار حقیقت به کارگردانی سرکار خانم بهار ذوالفقاری. این گروه هنری با بازیگری هفت تن از فرشتگان زمینی درآمد [...]

تقدیر هیات مدیره موسسه راه آسمان از عوامل تئاتر در سایه سار حقیقت به کارگردانی سرکار خانم بهار ذوالفقاری.
این گروه هنری با بازیگری هفت تن از فرشتگان زمینی درآمد حاصل از فروش بلیط های این نمایش را به موسسه خیریه راه آسمان اهدا نمودند.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان