بازدید اعضاء محترم صنف درودگران و مبل فروشان و کابینت ،از مرکز پزشکی هسته ای…

در این بازدید آقای احمد صدیقی “مدیرعامل” درباره اهداف بزرگ مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان صحبت نمودند. همچنین آقای علی اکبر صیادجو”عضو هیات امناء و رئیس کمیته جذب مشارکتهای” [...]

در این بازدید آقای احمد صدیقی “مدیرعامل” درباره اهداف بزرگ مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان صحبت نمودند. همچنین آقای علی اکبر صیادجو”عضو هیات امناء و رئیس کمیته جذب مشارکتهای” موسسه راه آسمان گزارشی درباره عملکرد کمیته جذب مشارکتها ارائه دادند.در پایان و پس از بازدید از مجموعه، اعضاء محترم اصناف حمایت های خود را از اهداف راه آسمان اعلام نمودند.
روابط عمومی موسسه “راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای