برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری در جلسه مذهبی بانوان

در این جلسه سرکارخانم دکتر “علی نیا مقدم” مدرس و عضو محترم کمیته آموزش و پیشگیری موسسه”راه آسمان” درباره راههای پیشگیری از سرطان سینه و روده بزرگ به بانوان حاضر [...]

در این جلسه سرکارخانم دکتر “علی نیا مقدم” مدرس و عضو محترم کمیته آموزش و پیشگیری موسسه”راه آسمان” درباره راههای پیشگیری از سرطان سینه و روده بزرگ به بانوان حاضر در جلسه آموزش های لازم را ارائه نمودند، سپس سرکار خانم مفیدی به معرفی اهداف و اقدامات راه آسمان پرداختند.
روابط عمومی موسسه “راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای